Karta danych materiału PA11
 
DIN
ISO
PN
W.nr
EN
        Inne
AlMg3
AlMg3
PA11
3.3535
5754
-
Skład chemiczny (wskaźnik w %)
Si
Fe
Cu
Mn
Mg
Cr
Zn
 
Ti
 
Max
0,40
 
Max
0,40
Max
0,10
Max
0,50
2,60
-
3,60
Max
0,30
Max
0,20
Max
0,15
Właściwości materiału
 
Zastosowanie
 
Stop aluminium 5754 cechuje się średnią wytrzymałością na rozciąganie i wysoką odpornością na korozję w warunkach morskich, wodzie morskiej i atmosferze przemysłowej.
Stop ten posiada wysoką wytrzymałość zmęczeniową, jest podatny do spawania oraz anodowania. Jest stosowany w przemyśle chemicznym, stoczniowym, jądrowym, spożywczym, wyrobach agd, budownictwie i przemyśle motoryzacyjnym. Ponadto ma zastosowanie w elementach środków transportu, na konstrukcje spawane, zbiorniki ciśnieniowe, elementy rurociągów, przewody pneumatyczne, hydrauliczne oraz słupy i oznaczenia drogowe.
Własności fizyczne
Gęstość:
2,68 g/cm3
temperatura krzepnięcia:
 
595 ° C
 
temperatura płynięcia:
 
645 ° C
 
liczba Poissona:
 
0,33
 
ciepło właściwe:
 
897 J/kgK
 
współczynnik rozszerzalności cieplnej:
 
23,7 μm/mK
 
opór właściwy:
 
53 nWm
 
przewodność cieplna:
 
132 W/mK
 
przewodność elektryczna:
 
32,5 %IACS
 
moduł sprężystości E:
 
70500 MPa
 
moduł sprężystości poprzecznej G:
 
26500 MPa
 
 
Kategoria: Aluminium

Pomoc Techniczna

wizytówka