Karta danych materiału CuCoBe
 
DIN
ASTM
 
EN
        EN-AW
2.1285
C17500
CuCoBe
CW104C
Skład chemiczny (wskaźnik w %)
Cr
Zr
Co
Ni
Be
 
Al
 
-
-
2,2
-
0,5
-
 
Właściwości materiału
 
Zastosowanie
 
Materiał w szczególności stosowany głównie w procesach zgrzewania garbowego oraz doczołowego, zalecany do zgrzewania punktowego i liniowego stali nierdzewnych.
Posiada bardzo dobre parametry mechaniczne oraz twardość w połączeniu z mniejszą przewodnością elektryczną od stopów z chromem oraz cyrkonem.
 
Własności fizyczne
ciężar właściwy:
8,9 g/cm3
twardość:
240-260 HB
UTS - wytrzymałość na zrywanie:
700 > MPa
 
YS0,2 - granica plastyczności:
650 > MPa
 
E5,65 S wydłużenie:
8-15 > %
 
przewodność elektryczna:
> 43 %IACS
 
przewodność cieplna 20-200 °C
200 ° C
 
temperatura mięknięcia:
470 ° C
 
  
 
 
Kategoria: Miedź

Pomoc Techniczna

wizytówka