Karta danych materiału PA6
 
DIN
ISO
PN
W.nr
EN
        Inne
AlCuMg1
AlCu4MgSi
2017
3.1325
2017
-
Skład chemiczny (wskaźnik w %)
Si
Fe
Cu
Mn
Mg
Cr
Zn
 
Ti
 
 
0,20
-
0,80
 
0,60
-
0,80
3,50
-
4,50
0,40
-
1,00
0,40
-
1,00
0,08
-
0,12
0,23
-
0,27
0,17
-
0,23
Właściwości materiału
 
Zastosowanie
 
Stop aluminium 2017 charakteryzuje się dobrymi własnościami wytrzymałościowymi oraz wysoką wytrzymałością na rozciąganie i zmęczenie.                                                                                                           Nadaje się do spawania, jest średnio odporny na korozję. Zastosowanie ma w produkcji elementów konstrukcyjnych samolotów, sprzętu wojskowego, części do budowy maszyn oraz podzespołów dla motoryzacji.
 
 
 
 
 
Własności fizyczne
Twardość:
110 HB
 
Gęstość:
2,79 g/cm3
 
temperatura krzepnięcia:
 
510 ° C
 
temperatura płynięcia:
 
645 ° C
 
liczba Poissona:
 
0,33
 
ciepło właściwe:
 
873 J/kgK
 
współczynnik rozszerzalności cieplnej:
 
22,9 μm/mK
 
opór właściwy:
 
51 nWm
 
przewodność cieplna:
 
134 W/mK
 
przewodność elektryczna:
 
34 %IACS
 
moduł sprężystości E:
 
72500 MPa
 
moduł sprężystości poprzecznej G:
 
27200 MPa
 
 

 

Kategoria: Aluminium

Pomoc Techniczna

wizytówka